System SMART dostępny jest w 3 opcjach oferując różne możliwości w zależności od potrzeb:

SMART Intro

Zapewnia dostęp do Twoich urządzeń w czasie rzeczywistym. Możesz łatwo zlokalizować swój sprzęt i zobaczyć jego obecny stan.

SMART Intro to:

 • Automatyczna kontrola stanu napełnienia
 • Status maszyny w czasie rzeczywistym
 • Lokalizacja maszyny
 • Identyfikacja zatrzymania awaryjnego – czy przycisk awaryjny jest wciśnięty
 • Kontrola zasilania – sprawdzenie czy urządzenie jest zasilane.
 • Grupowanie maszyn – łatwe sortowanie maszyn według klienta lub lokalizacji

SMART Insights

Dzięki SMART Insights możesz usprawnić swoje operacje, wykorzystując raporty i analizy do optymalnego podejmowania decyzji. Zintensyfikuj zarządzanie urządzeniami za pomocą zautomatyzowanych reguł analitycznych. Analizuj trendy i dostosuj się do zmian.

SMART Insights to:

 • Raporty operacyjne – zyskanie informacji na temat wydajności urządzeń za pomocą zaawansowanego rozwiązania do raportowania.
 • Trendy napełniania – wizualizuje trendy napełniania sprzętu i statystyk opróżniania
 • Powiadomienia i alarmy – automatyczne śledzenie i alarmowanie o nieprawidłowościach użytkowania.
 • Licznik zatrzymań awaryjnych – monitorowanie użycia wyłącznika awaryjnego
 • Statystyki przepełnienia maszyn
 • SMARTwaste aplikacja na smartfon – aplikacja na urządzenia z iOS i Androidem
 • Raporty szczegółowe – wyświetlanie informacji wielopoziomowych w oparciu o różne parametry
 • Rejestr urządzeń – platforma utrzymuje na bieżąco rejestr urządzeń, który pomaga kontrolować użytkowane maszyny i ich lokalizacje.

SMART Integrated

 • Raporty operacyjne – zyskanie informacji na temat wydajności urządzeń za pomocą zaawansowanego rozwiązania do raportowania.
 • Trendy napełniania – wizualizuje trendy napełniania sprzętu i statystyk opróżniania
 • Powiadomienia i alarmy – automatyczne śledzenie i alarmowanie o nieprawidłowościach użytkowania.
 • Licznik zatrzymań awaryjnych – monitorowanie użycia wyłącznika awaryjnego
 • Statystyki przepełnienia maszyn
 • SMARTwaste aplikacja na smartfon – aplikacja na urządzenia z iOS i Androidem
 • Raporty szczegółowe – wyświetlanie informacji wielopoziomowych w oparciu o różne parametry
 • Rejestr urządzeń – platforma utrzymuje na bieżąco rejestr urządzeń, który pomaga kontrolować użytkowane maszyny i ich lokalizacje.
 • Zintegrowane raportowanie do systemów Enterprise klienta – importowanie danych do systemy ERP użytkownika