Portal i aplikacja Smart

System SMART poprzez portal Europress SMART (//smart.europressgroup.com/) pozwala na dostęp do danych aktualnych oraz historycznych, które umożliwiają zarządzanie prasami, prasokontenerami i belownicami.
  • Statystyki opróżnień – ilość opróżnień maszyn w wybranej jednostce czasu.
  • Efektywność wykorzystania – informacja o poziomie napełnienia w momencie opróżniania
  • Trendy napełniania – dynamika procesu napełniania w wybranym czasie
  • Przepełnienia – ilość napełnień ponad 100%
  • Statystyki wyłączeń awaryjnych – użycie przycisku awaryjnego
  • Ilości błędów w pracy urządzeń
  • Godziny pracy
  • Kalendarz – graficzny wykaz operacji i zdarzeń wybranych maszyn w wybranym zakresie czasu 
  • Korzystaj z naszej aplikacji Smart Waste