Jeśli ilość miejsca do montażu prasokontenera do odpadów jest ograniczona, można wykorzystać podstawę obrotową. Po jej obróceniu kompaktor można załadować na pojazd w lepszym położeniu. Dzięki temu z prasokontenera można korzystać także w miejscach, w których normalnie byłoby to niemożliwe. Uwaga! Obrotnicę należy umieścić w pomieszczeniu lub pod zadaszeniem zapewniającym wystarczającą ochronę.