Latem mokre odpady organiczne narażone na działanie wysokich temperatur mogą wydzielać nieprzyjemne zapachy w miejscu przetwarzania. Można temu zapobiec, używając schładzarki odpadów, która utrzymuje niską temperaturę. Wykorzystujemy produkowane w Finlandii efektowne schładzarki wysokiej jakości Lumikko o mocy 3,3 kW.