Lej zasypowy jest dobierany zgodnie z potrzebami klienta i miejsca zastosowania. Możliwe jest napełnianie z poziomu podłoża, z platformy załadunkowe, z dokuj i przez otwór w ścianie. Leje zasypowe są mocowane do prasy do odpadów za pomocą wytrzymałych śrub, dzięki czemu urządzenia można z łatwością przystosować do nowych zastosowań poprzez zmianę leja. To pozwala bez problemu zmienić kierunek napełniania kompaktora do odpadów w razie zmiany jego umiejscowienia.

Uwaga! Wyjątek stanowią kompaktory Combio i MiniCombio, w przypadku których lej wsypowy jest przyspawany na stałe w celu zagwarantowania szczelności. Nasza standardowa gama lejów obejmuje 12 różnych modeli. Ponadto montaż może zostać wykonany całkowicie zgodnie z wymogami klienta.