CitySolar to rozwiązanie nowej generacji przeznaczone do gromadzenia
odpadów w środowisku miejskim. Dzięki stopniu prasowania 5:1 w przypadku pojemników 240 l doskonale sprawdzi się w każdej firmie zajmującej się gospodarowaniem
odpadami.

CitySolar znacząco ogranicza liczbę niezbędnych interwencji,
a mniejsza liczba wyjazdów związanych z opróżnianiem pojemników
bezpośrednio przekłada się na ochronę środowiska i redukcję kosztów obsługi. Pełna objętość odpadów sprasowanych w pojemniku odpowiada 1200 l
odpadów niesprasowanych.

Pojemnik CitySolar posiada kompaktor z własnym zasilaniem słonecznym z możliwością podłączenia do standardowej sieci zasilającej. Poziom napełnienia jest nieustannie monitorowany i wskazywany na panelu przednim za pomocą kontrolek.

Pojemnik CitySolar może łączyć się z chmurą Finbin®Care,
internetową platformą do konserwacji i zarządzania.
Platforma Finbin®Care wskazuje lokalizację na mapie
oraz status pojemników, dostarcza danych statystycznych oraz wysyła do firmy obsługującej pojemniki automatyczne powiadomienia e-mail o konieczności opróżnienia.