1. EUROPRESS POLAND – POLITYKA PRYWATNOŚCI DLA KLIENTÓW

Niniejsza Polityka prywatności (zwana dalej „Polityką”) opisuje, w jaki sposób Europress POLAND Sp. z o. o. gromadzi, przetwarza i ujawnia dane osobowe w związku z oferowanym produktem lub usługą („Usługa”) oraz stroną internetową europresspoland.pl

Przeczytaj uważnie niniejszą Politykę przed skorzystaniem z Usługi lub odwiedzeniem strony internetowej.

ADMINISTRATOR
Administratorem danych zgodnie z obowiązującą ustawą o ochronie danych jest Europress POLAND Sp. z o. o. (zwana dalej „Europress”, „my”, „nas” lub „nasz”). Europress odpowiada za zapewnienie, że Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z niniejszą Polityką i obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

Dane kontaktowe Administratora:

Europress Poland Sp. z o. o.

Identyfikator firmy: 782 286 25 53

Adres: ul. Arcybiskupa Antoniego Baraniaka 88 E, 61 – 131 Poznań, Polska

2. ZBIERANIE DANYCH OSOBOWYCH
Twoje dane osobowe mogą być zbierane na różne sposoby. Co do zasady zbieramy i przetwarzamy dane osobowe, które:

 • przekazałeś nam, gdy kontaktujesz się z nami lub prowadzisz z nami interesy, na przykład kupując nasze Usługi lub rejestrując się w naszych Usługach, subskrybując nasz biuletyn lub kontaktując się z nami, aby poprosić o ofertę lub więcej informacji;
 • są tworzone podczas korzystania z Serwisu lub odwiedzania strony internetowej, np. podczas logowania do Serwisu; oraz
 • są pobierane z innych źródeł w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, takich jak polski rejestr handlowy, system informacji o ludności lub system informacji biznesowej lub system informacji adresowej polskiej usługi pocztowej.
  Nie musisz podawać nam swoich danych osobowych, ale jeśli tego nie zrobisz, możemy nie być w stanie świadczyć Ci naszej Usługi.

Gromadzimy i przetwarzamy następujące grupy danych osobowych, na przykład:

 • podstawowe informacje, takie jak imię i nazwisko, stanowisko i związek z reprezentowaną przez Ciebie firmą, a także dane kontaktowe (adres e-mail, adres pocztowy i numer telefonu) oraz język komunikacji;
 • informacje związane z relacjami z klientem, takie jak informacje o Usłudze i zamówieniu, informacje o płatnościach, informacje o fakturach, zezwolenia i zakazy marketingowe;
 • komunikacji z klientami i związanej z nią korespondencji oraz wpisów dotyczących praw osób, których dane dotyczą;
 • dane osobowe utworzone w związku z korzystaniem z naszego Serwisu lub dane zbierane w związku z korzystaniem z naszego serwisu, takie jak identyfikatory użytkownika, hasła, informacje identyfikacyjne, informacje dziennika dotyczące korzystania z Serwisu,
 • informacje zbierane ze strony internetowej za pomocą plików cookies lub podobnych technologii (urządzenie identyfikator i typ, system operacyjny i ustawienia aplikacji); oraz
 • inne informacje określone indywidualnie dla każdego przypadku na podstawie Twojej zgody.

3. CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Zbieramy i przetwarzamy wyłącznie dane osobowe niezbędne do prowadzenia naszej działalności, zarządzania relacjami z klientami i odpowiednich celów handlowych.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:

 1. W celu świadczenia usługi i zarządzania relacjami z klientami
  Przetwarzamy dane osobowe przede wszystkim w celu świadczenia i świadczenia Usługi Tobie lub firmie, którą reprezentujesz. W tym celu zarządzamy i utrzymujemy relacje z klientami między Tobą lub firmą, którą reprezentujesz, a nami. W takim przypadku przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie umowy pomiędzy Tobą lub firmą, którą reprezentujesz, a nami.
 2. Marketing
  Możemy skontaktować się z Tobą, aby poinformować Cię o nowych funkcjach Usługi lub promować i sprzedawać Ci inne usługi. Możemy również przetwarzać Twoje dane osobowe w celach badań marketingowych i ankiet wśród klientów. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest nasz uzasadniony interes polegający na oferowaniu informacji w ramach Serwisu w celu marketingu innych naszych usług. Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego (patrz punkt 8 niniejszej Polityki).
 3. Rozwój serwisu, bezpieczeństwo informacji i raportowanie wewnętrzne
  Przetwarzamy również dane osobowe w celu zapewnienia bezpieczeństwa informacji Serwisu i strony internetowej, poprawy jakości Serwisu i strony internetowej oraz rozwoju usług. Możemy również wykorzystywać dane osobowe do sporządzania wewnętrznych raportów dla kierownictwa, aby pomóc w odpowiednim zarządzaniu naszą działalnością. W takich przypadkach przetwarzanie danych osobowych opiera się na naszym uzasadnionym interesie, jakim jest zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa informacji naszej Usługi i strony internetowej oraz otrzymanie wystarczających i odpowiednich informacji do rozwoju Usługi i zarządzania naszą działalnością.
 4. Przestrzeganie prawa
  Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu realizacji naszych ustawowych obowiązków związanych np. z rachunkowością lub możemy realizować żądania informacyjne na podstawie przepisów prawa przez inne organy (np. organ podatkowy).
 5. Inne cele, na które wyraziłeś zgodę
  Twoje dane osobowe przetwarzamy również w innych celach, jeśli wyraziłeś zgodę na takie przetwarzanie.

3. PRZEKAZYWANIE I UJAWNIANIE DANYCH OSOBOWYCH
Możemy udostępniać dane osobowe innym spółkom z Grupy Europress w granicach obowiązującego prawa w celach opisanych w niniejszej Polityce, w tym w celu marketingu produktów i usług wyżej wymienionych spółek. Dane osobowe mogą być również przekazywane w ramach spółek Grupy Europress do wewnętrznych celów administracyjnych, takich jak sprawne raportowanie i prowadzenie naszej działalności lub, na przykład, za pomocą scentralizowanych systemów informacyjnych i komunikacyjnych. Ujawnianie danych osobowych w ramach Grupy Europress opiera się na naszym uzasadnionym interesie w prowadzeniu naszej działalności, efektywnym zarządzaniu naszymi relacjami z klientami oraz informowaniu klientów o usługach innych spółek z Grupy Europress.

Możemy ujawnić dane osobowe stronom trzecim:

 • w zakresie dozwolonym lub wymaganym przez prawo, jak np. realizacja żądania udzielenia informacji przez właściwy organ lub w związku z postępowaniem sądowym;
 • gdy nasi partnerzy przetwarzają dane osobowe w naszym imieniu i zgodnie z naszymi instrukcjami. Zawsze zapewniamy, że Twoje dane osobowe są odpowiednio przetwarzane;
 • jeśli jesteśmy zaangażowani w fuzję, reorganizację przedsiębiorstwa lub sprzedaż przedsiębiorstwa lub jego części;
 • gdy uznamy ujawnienie za niezbędne do realizacji naszych praw lub ochrony Twojego bezpieczeństwa lub bezpieczeństwa innych osób, zbadania nadużycia lub odpowiedzi na żądanie organu; oraz
 • za Twoją zgodą stronom, których zgoda dotyczy

4. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA UE LUB EOG
Możemy przekazywać dane osobowe poza UE lub Europejski Obszar Gospodarczy, gdy nasz partner zarządzający zleceniem znajduje się poza tymi obszarami. W takich przypadkach dbamy o odpowiednie zabezpieczenia praw i wolności osoby, której dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych, takimi jak ogólne rozporządzenie o ochronie danych UE (RODO) (679/2016).

Przykładowo usługodawca prowadzący dla nas marketing może przekazywać dane osobowe do Stanów Zjednoczonych w związku ze świadczeniem usługi. W takim przypadku wdrażane są odpowiednie zabezpieczenia danych osobowych, aby usługodawca był zobowiązany do przestrzegania ustaleń Tarczy Prywatności między UE a Stanami Zjednoczonymi lub stosujemy standardowe klauzule ochrony danych zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Przeczytaj więcej o ustaleniach Tarczy Prywatności tutaj: //www.privacyshield.gov/welcome.

5. COOKIES
Używamy również plików cookie i innych podobnych technologii na stronie europresspoland.pl. Pliki cookie to małe pliki tekstowe umieszczane na Twoim urządzeniu w celu gromadzenia i zapamiętywania przydatnych informacji w celu poprawy funkcjonalności i użyteczności naszej strony internetowej. Możemy również wykorzystywać pliki cookie i inne podobne technologie w celach statystycznych, takich jak tworzenie statystyk korzystania ze strony internetowej, aby zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający korzystają ze strony internetowej i poprawić wrażenia użytkownika.

Możesz zablokować lub ograniczyć korzystanie z plików cookie lub usunąć pliki cookie ze swojej przeglądarki. Ponieważ pliki cookie umożliwiają funkcjonowanie naszej strony internetowej, ograniczenie stosowania plików cookie może wpłynąć na użyteczność strony.

6. PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe są przechowywane tylko tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów użytkowania określonych w niniejszej Polityce.

Dane osobowe są przechowywane przez czas trwania relacji z klientem. W odniesieniu do istotnych informacji dane osobowe mogą być również przechowywane po zakończeniu relacji z klientem w zakresie dozwolonym lub wymaganym przez obowiązujące prawo. Na przykład zazwyczaj przechowujemy dane osobowe, które są potrzebne do odpowiedzi na roszczenia lub czynności prawne po zakończeniu relacji z klientem zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi okresu przedawnienia. Możemy również przechowywać niezbędne części danych osobowych, na przykład w celu wykonania zakazu marketingu bezpośredniego, który ustanowiłeś.

Dane osobowe są usuwane, gdy ich przechowywanie nie jest już wymagane przez prawo lub w celu realizacji praw i obowiązków którejkolwiek ze stron.

7. TWOJE PRAWA
Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych. W dowolnym momencie możesz również zażądać sprostowania, aktualizacji lub usunięcia swoich danych osobowych. Należy jednak pamiętać, że dane osobowe wymagane do realizacji celów użytkowania wymienionych w niniejszej Polityce lub dane, które muszą być przechowywane zgodnie z prawem, nie mogą zostać usunięte.

Przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu lub ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów prawa.

W niektórych przypadkach masz prawo zgodnie z obowiązującym prawem do przenoszenia przekazanych nam danych osobowych z jednego systemu do drugiego, tj. prawo do otrzymania swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przenieść Twoje dane osobowe do innego administratora.

Gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie zgody, masz prawo w dowolnym momencie wycofać udzieloną zgodę. Następnie nie będziemy przetwarzać danych osobowych, chyba że istnieje inna podstawa prawna przetwarzania.

Możesz skorzystać ze swoich praw, wysyłając do nas żądanie na adres info@europresspoland.pl

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe nie zostały odpowiednio przetworzone, masz prawo skontaktować się w tej sprawie z Rzecznikiem Ochrony Danych.

8. BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI
Wdrażamy odpowiednie środki (w tym działania fizyczne, cyfrowe i administracyjne) w celu ochrony danych osobowych przed utratą, zniszczeniem, niewłaściwym wykorzystaniem oraz nieuprawnionym dostępem lub ujawnieniem. Na przykład dostęp do danych mają tylko osoby, które potrzebują danych osobowych do wykonywania swoich obowiązków.

Należy pamiętać, że nawet najbardziej odpowiednie środki nie mogą zapobiec wszystkim potencjalnym naruszeniom danych osobowych. W przypadku naruszenia danych osobowych powiadomimy Cię o problemie zgodnie z obowiązującym prawem.

9. ZMIANA POLITYKI
Mamy prawo do zmiany niniejszej Polityki. O zmianach poinformujemy Cię na naszej stronie internetowej europresspoland.pl, gdzie znajdziesz również najnowszą wersję niniejszej Polityki.

10. SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Możesz poprosić o więcej informacji na temat niniejszej Polityki lub bardziej szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych, kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@europresspoland.pl