REDI

Nowoczesne Centrum Handlowe w centrum Helsinek

Wyzwanie

Gospodarka odpadami w nowoczesnym centrum handlowym musi być energooszczędna, przyjazna dla użytkownika i środowiska. REDI ma ograniczoną przestrzeń do przetwarzania odpadów. Rozwiązania do gospodarowania odpadami powinny być niezawodne nawet w przypadku dużej ilości i różnorodności materiałów.

Rozwiązanie

Zaproponowano zastosowanie rozwiązań i urządzeń w  REDI, które uwzględniają ograniczoną powierzchnię przeznaczoną na gospodarkę odpadami i surowcami, a jednocześnie rozwiązania te zrealizaują potrzebne w tym zakresie ilości wytwarzanych odpadów.

Zastosowane produkty

  • Belownica pionowa Balex-40 z wykorzystaniem systemu SMART (1 szt.)

  • Prasa stacjonarna Duomax z pojemikami transportowymi i wykorzystaniem systemu SMART (1 kpl.)

  • Prasokontenery ComBio 10 z wykorzystaniem systemu SMART  (2 szt.)

  • Prasa ślimakowa H & G z pojemnikami transportowymi  (1 kpl.)

  • Prasa do puszek + kosze na specjalne zamówienie (1 szt.)

  • Wywrotnica specjalna do koszy (4 szt.)

  • Ogrodzenie zaebezpieczające